Center för Insikt och Engagerande Samtalsterapi

Samtalsterapi

Om du befinner dig i en kris eller möjligen längtar efter förändring, så kan samtalsterapi hjälpa dig att finna ett nytt förhållningsätt. Kanske mår man dåligt utan att riktigt veta varför och inte heller förstår anledningen till att man reagerar/agerar som man gör i vissa situationer.

 

Vi har alla våra egna skäl till att gå i samtalsterapi, men det brukar finnas en gemensam nämnare,-en längtan efter förändring! Då kan det kännas tryggt att få samtala med någon som hjälper en att komma till insikt och öka ens medvetenhet. Någon som finns där för att lyssna på just dig, och möter dig där du är.

 

I samtalsterapin stannar man upp och reflekterar över frågor som är viktiga för en själv. Där utforskar man nyfiket sina tankar, känslor, beteenden och handlingar. Man får insikt i hur man fungerar och vägledning till att våga gå en förändring till mötes.

Stödsamtal

Stödsamtal är inte detsamma som terapi och handlar inte om förändring utan att bli bemött där man är, ha någon som lyssnar, ledsagar och hjälper en att komma vidare. Man kanske känner sig omtumlad och tappat balansen i tillvaron av något som inträffat i ens liv. Dessa händelser kan man ha behov av att prata om och bearbeta med någon som lyssnar. Få hjälp att sortera tankar och känslor, få perspektiv på det som inträffat.

 

Stödsamtal handlar om här och nu, en hjälp och ett stöd att finna sin inre styrka igen och kunna gå vidare!

"Det är inte händelserna som oroar oss, utan hur vi uppfattar dem". (Epiktelos grekisk filosofi)

Copyright © All Rights Reserved