Center för Insikt och Engagerande Samtalsterapi

Hur terapin går till

Terapin sker genom ett strukturerat arbete och bygger på det aktuella problemet du har idag. Man undersöker konkreta situationer och även vad det är som utlöser och bevarar problemet.

 

De första tre gångerna används till att identifiera problemet som man vill ha hjälp med. Under dessa samtal beskrivs arbetsmetoden. Sedan sätts en behandlingsplan och ett mål upp som vi gemensamt arbetar för att nå fram till. Lättare former av hemläxa kan förekomma, där syftet är att pröva nya förhållningssätt för att lösa ev. problem som uppdagats under behandlingen. Man kommer få lära sig metoder, så kallade verktyg, som man kan ha hjälp av i framtiden.

Behandling

Det finns både kort och långtidsbehandling. Längden på behandlingen varierar stort och är baserat på problemets omfattning. Vanligt är att man går 1 gång i veckan, där var session är 50 minuter lång.

Återbud

Återbud skall ske senast dagen före bokad tid. Uteblivet besök eller försent lämnat återbud debiteras med full taxa.

Journal

Samtalsterapi journalförs, därav måste du lämna namn, adress och personnummer. Journalen förvaras på ett betryggande sätt, enligt gällande föreskrifter.

 

Tystnadsplikt

Tystnadsplikt gäller och innebär att inget kommer att lämnas ut utan ditt medgivande.(Undantag gäller om brott mot barn kommer till terapeutens kännedom.)

Handledning

Har extern handledning av leg. Psykoterapeut.

"Livet måste levas framifrån men kan endast förstås bakifrån."

- Kierkegaard

 

Copyright © All Rights Reserved