Center för Insikt och Engagerande Samtalsterapi

Om jag vill lyckas att föra en människa mot ett bestämt mål

måste jag först finna henne där hon är och börja just där.

 

Den som inte kan det

lurar sig själv när hon tror att hon kan förstå mer än hon gör

men först och främst förstå det hon förstår.

 

Om jag inte kan det

så hjälper det inte att jag kan och vet mera.

 

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan

så beror det på att jag är fåfäng och högmodig

och egentligen vill bli beundrad av den andra istället för att hjälpa henne.

 

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet

inför den jag vill hjälpa.

 

Och därmed måste jag förstå

att detta med att hjälpa inte är att härska

utan att vilja tjäna.

Kan jag inte detta

så kan jag inte heller hjälpa någon.

 

Sören Kierkegaard (1859)

 

Copyright © All Rights Reserved