Center för Insikt och Engagerande Samtalsterapi

KBT

KPT kognitiv psykoterapi kallas idag i internationella sammanhang för KBT, kognitiv beteende terapi. Med det menas då en mängd olika terapeutiska metoder som har sin grund i kognitiva modellerna och i inlärningsteorin.

 

KBT handlar om hur tankar, känslor och beteende samspelar och att människor präglas och påverkas av sina samlade erfarenheter. Det kan vara viktiga livshändelser, delar av ens livshistoria samt sociala och kulturella faktorer som man tolkar och skapar sina livsregler på. Detta påverkar därefter hur man upplever sig själv, andra och omvärlden. Ens livsregler kan ibland vara mindre välfungerande och skapa ett lidande.

 

I KBT lägger man sin fokus på att arbeta utifrån dessa tankar, känslor och beteenden. Man vill lyfta fram personens kunskap, öka dess medvetenhet, få insikt och skapa nya strategier till ett bättre välbefinnande.

"Lycka är när vad du tänker, vad du säger och vad du gör är i harmoni". (Mahatma Gandi)

Copyright © All Rights Reserved