Center för Insikt och Engagerande Samtalsterapi

Anhörigterapi

Anhörigbegreppet används oftast i samband med olika former av sjukdom, handikapp, alkoholism eller annat missbruk. De personer som står den sjuke närmast eller är släkt anses oftast som anhörig, fast det behöver inte vara så. En vän, granne eller kollega kan också vara anhörig.

Som anhörig påverkas man både psykiskt och ibland fysiskt av att se den man håller av/älskar mår dåligt.

 

Den som är anhörig kan behöva samtala med någon utomstående som har kunskap om den problematik man går igenom. Man kan uppleva en mängd olika känslor som frustration, maktlöshet, sorg, skam, oro, ångest, stress och nedstämdhet.

Medberoende

Det är inte ovanligt att ett medberoende utvecklas när man är anhörig till någon som mår dåligt.

Ett av de viktigaste kännetecknen för en person som lider av medberoende är att hon styrs utifrån. Personen har lärt sig att anpassa sig till någon eller något som finns utanför henne själv istället för att styras inifrån, genom sina egna tankar, behov och känslor. Den medberoende har även instinktivt lärt sig känna av de behov och känslor som finns i sin omgivning.

 

Det är en anpassningsreaktion och en överlevnadsstrategi som hjälper en människa att hantera sin livssituation i en dysfunktionell tillvaro. Där nästan alltid situationen handlar om total hängivelse, förnekelse och ett underordnande av ens egna behov. Under en medberoendes fasad av kontrollerat beteende döljs ofta känslor som nedstämdhet, oro och depression. De kan även agera överbeskyddande i sitt stöd till barnen och familjen samt hindra insyn från grannar, vänner, chefer och socialarbetare.

Barn som växer upp i en dysfunktionell familj kan utveckla medberoende då tillvaron oftast är osäker och olika överlevnadsstrategier skapas för att hantera vardagen. De lär sig då att inte lita på någon, överanpassa sig till sin familj och andra för att skydda sig själva och undvika konflikter. De har ofta stor ansvarskänsla och lätt att få skuldkänslor om de sätter sig själva i första hand. Ofta känner de stor ensamhet och skam.

Det krävs mod att leva medvetet. Att våga se, att våga känna och agera utifrån hjärtat.

 

Copyright © All Rights Reserved